Vi har en omfattande och kostsam hantering av sopor och avfall:

Röd containter för restavfall, dvs sådana hushållssopor som inte kan återvinnas.
Glasigloos för ofärgat- och färgat glas och flaskor. Porslin hör inte hemma här.
I miljöhuset finns större behållare för tidningar, metallförpackningar, plast och pappersemballage
och bruna behållare för matavfall samt små behållare för batterier och lampor

En stor container för trädgårdsavfall tillgänglig hela året.
Större grenar än två cm i diameter får inte kastas här. Ej heller sten och jord eller byggavfall
Tjockare grenar, träd och rötter slängs i den grovsopscontainer som föreningen tillhandahåller.

Två gånger per år har vi tillgång till containrar för grovsopor.

Det är mycket viktigt att alla gör en så riktig sortering som möjligt.
T.ex plastsäckar i trädgårdscontainern ger stora extra kostnader.

Du får inte placera uttjänta möbler, vitvaror, prydnadssaker eller annat
som du kanske tror att någon annan är intresserad av, i miljöhuset.

Bättre då att själv köra iväg sådant till Sysavs återvinningscentral i Ollebo eller Sjölunda, eller vänta på grovsopscontainern.
En blänkare i någon av Facebookgrupperna kan ett alternativ för att bli av med det du inte längre behöver.
Datum för containern för grovsopor hittar du under ”Viktiga datum”.

Se bild nedan var sophanteringen finns.