Funderar du på att sälja din stuga? Läs mer här.

Arrendeavtalet gäller mellan koloniägaren och Ärtholmens Sommarstad, som i sin tur arrenderar hela området av Malmö stad. Förutsättningarna för att överta arrendeavtalet framgår i arrendeavtalet samt Ärtholmens Sommarstads stadgar, där det framgår att du även måste bli medlem i Ärtholmens Sommarstad.

Själva köpet av en koloni betraktas ur juridisk synpunkt som ett köp av lös egendom.

“Lös egendom, är all egendom som inte är fast egendom, såsom lösören, värdepapper, pengar och olika slags rättigheter”.

Kolonistugor eller hus på arrendetomt, ofta kallad “hus på ofri grund” eller “byggnad å”, utgör civilrättsligt lös egendom. Det innebär bland annat att det inte går att få lagfart som när man blivit ägare till en fastighet.

 

Handlingar

Överlåtelsehandlingen för arrendeavtalet tillhandahålles av Ärtholmens Sommarstad. Säljaren överlämnar sitt ex av arrendeavtalet till köparen.

Köpeavtalet avseende kolonistugan och eventuell övrig lös egendom, har köpare och säljare att teckna själva. Ärtholmens Sommarstad önskar erhålla en kopia av detta för att säkerställa äganderätten.

Fastighetsdeklaration måste lämnas efter anmodan från Skatteverket. Se vidare anvisningar här.

Läs även denna information från Koloniträdgårdsförbundet om skattefrågor i samband med försäljning av kolonistuga.