Du finner här de senaste, vid årsmötet 2018, antagna stadgarna för Ärtholmens Sommarstad. Dessa stadgar bildar tillsammans med Arrendeavtalet och Ordningsföreskrifterna det regelverk vi har att förhålla oss till.