Vi har en omfattande och kostsam hantering av sopor och avfall:

  • Container för restavfall, dvs matrester och annat som inte kan återvinnas
  • Glas-igloos för ofärgat- och färgat glas och flaskor. Porslin hör inte hemma här
  • I miljöhuset finns större behållare för tidningar, metallförpackningar, plast och pappersemballage
  • Små behållare för batterier och lampor
  • En stor container för trädgårdsavfall tillgänglig hela året. Större grenar än två cm i diameter får inte kastas här. Ej heller sten och jord eller byggavfall
  • Tjockare grenar slängs på “Plattan” som finns på parkeringen vid dansbanan. Här får inga kvistar eller ris slängas så klipp/såga av detta från de grova grenarna. Plattan är öppen från mitten av september till april.
  • Två gånger per år har vi tillgång till containrar för grovsopor.

Det är mycket viktigt att alla gör en så riktig sortering som möjligt. Tex plastsäckar i trädgårdscontainern ger stora extra kostnader. Du får inte heller placera uttjänta möbler, vitvaror, prydnadssaker eller annat som du kanske tror att någon annan är intresserad av, i miljöhuset. Bättre då att själv köra iväg sådant till Sysavs återvinningscentral i Ollebo eller Sjölunda. Annars kan du vänta tills containern för grovsopor kommer eller lägga ut en blänkare i Facebookgruppen Grannsamverkan. Datum för grovsopor hittar du i kalendariet.

Se bild nedan var sophanteringen finns.